sidhuvud telefon

ADHD

Att leva med ADHD kan orsaka svårigheter i vardagen som t ex koncentrationssvårigheter och svårigheter att organisera, planera och hantera tid. Även relationen till andra kan påverkas och det kan vara svårt att reglera aktivitetsnivå. Ibland kanske man helhjärtat går in i en aktivitet och har svårt att sluta ens för återhämtning eller vila, men andra gånger så har man svårt att förmå sig att göra någonting. Det är inte heller ovanligt att man har erfarit tidigare misslyckanden och har negativa tankar om sig själv och sina förmågor.

KBT för ADHD

Hur ADHD påverkar just din vardag är individuellt och därför är det viktigt att kartlägga vilket eller vilka problemområden som ska bli fokus i terapin. Exempelvis kan träning i att skapa struktur genom strategier för daglig planering och prioritering bli del av behandlingen.  Ökad förmåga till koncentration kan tränas genom övningar i medveten närvaro. För en del kan strategier att stoppa sig själv att agera på impulser som t ex att agera ut ilska, shoppa, säga saker som man senare ångrar osv, vara fokus i terapin, eller att hitta sätt att reglera aktivitetsnivå. Gemensamt är dock att behandlingen ska ge ökad förståelse för hur du fungerar för att minska självkritiska tankar och ge förutsättningar för att hantera dina svårigheter på ett sätt som inte ger negativa konsekvenser i din vardag. Istället kan du dra nytta av egenskaper som just Du har som kan hjälpa dig framåt i livet.

Film om ADHD

Alla människor är unika, även personer med ADHD. I Attensions film beskrivs dock hur det kan vara för dig som lever med ADHD.
Språk: svenska

I filmen beskrivs hur hjärnan påverkas vid ADHD. Detta kan skapa svårigheter men kan också, under rätt förutsättningar, leda till kreativitet, driv och framgång.
Språk: engelska

Leg Psykoterapeut Kajsa Blomberg
Tel: 070-200 45 64
E-post: kbt@kajsablomberg.se

Besöksadress:
Dianamottagningen
Hantverkaregatan 11
Norrtälje