sidhuvud telefon

När vi handlar på impuls,
så blir det inte alltid så bra på längre sikt.

Våra känslor ger oss impulser att handla. Ett litet barn agerar på sina impulser omedelbart. För att överleva skriker barnet när det är hungrigt eller har behov av omsorg på annat sätt. Men när vi växer lär vi oss att också härbärgera impulser. För vissa av oss kan impulserna även när vi blir äldre vara så starka att det blir svårt att låta bli att agera på impulsen omedelbart, vilket på längre sikt kan orsaka negativa konsekvenser för oss själva eller andra.

I KBT tränar du sätt att reglera känslor så det inte leder till negativa konsekvenser. Ett första steg är att du lär dig att stoppa dig själv att agera på impulsen, t ex när du vill köpa något, säga något som du sedan kan komma att ångra, eller hälla upp ett glas vin för att du är sugen. Nästa steg är att träna in andra sätt att hantera de känslor och tankar som väcks när du står emot att handla impulsivt.

Nedsatt impulskontroll

Leg Psykoterapeut Kajsa Blomberg
Tel: 070-200 45 64
E-post: kbt@kajsablomberg.se

Besöksadress:
Dianamottagningen
Hantverkaregatan 11
Norrtälje