sidhuvud telefon

Att undvika det som ger oss oro,
ökar ångest på längre sikt.

Oro och ångest bottnar i grundkänslan rädsla. När vi känner rädsla får vi en impuls att fly, vilket har ett överlevnadsvärde när vi möts av en fara. Idag  utsätts vi inte för så många farliga situationer som när vi levde ute på savannen, men våra hjärnor är fortfarande på sin vakt för att upptäcka faror. Därför kan vi utveckla ångestbesvär, katastroftankar och ofta förekommande orospåslag. Impulsen att fly och undvika är fortfarande den samma som när vi blev jagade av ett lejon.

Dilemmat är att när vi flyr och undviker sådant som våra hjärnor har lärt sig att uppfatta som ett hot, men egentligen inte utgör en verklig fara för oss idag, t ex när vi ska hålla ett föredrag framför en grupp okända människor, så växer sig ångesten på sikt starkare. Om jag väljer att  inte hålla föredraget kommer min ångest inför att hålla ett föredrag var ännu starkare nästa gång det är aktuellt. Det här kan begränsa våra liv i olika grad. Genom att undvika sådant som vi känner obehag inför kan vi hindras att leva livet så som vi vill för att få en tillfällig ångestlindring.

Genom att gradvis närma dig det som aktiverar ångest kan du bryta denna onda cirkel. På så sätt kan du själv ta kontroll och styra över hur du vill leva ditt liv. Det finns flera ångestrelaterade tillstånd där behandlingen har samma grunddrag även om tillvägagångsättet skiljer sig åt och du hittar mer information om dem via länkarna på sidan.

Leg Psykoterapeut Kajsa Blomberg
Tel: 070-200 45 64
E-post: kbt@kajsablomberg.se

Besöksadress:
Dianamottagningen
Hantverkaregatan 11
Norrtälje