sidhuvud telefon

Utmattningssyndrom - liknar depression

Långvarig stress kan leda till att vi efter ett tag känner oss utmattade och utbrända. det är framför allt bristen på återhämtning som utgör den största riskfaktorn eftersom vi normalt klarar att hantera stress under kortare perioder bara vi får vila emellan. Andra riskfaktorer kan vara yttre diffusa krav, att vi känner att vi inte kan påverka vårt liv eller arbetssituation eller svårigheter i våra relationer. Situationer som är enformiga och kaotiska kan också leda till utmattning. Symptomen kommer ofta smygande vilket gör att när vi väl inser att vi mår dåligt så kan den långvariga stressen redan ha orsaktat psykisk skada. Utmattningssyndrom kan likna en depression, det är därför viktigt att klargöra om det handlar om utmattning eller depression eller både och, för att kunna anpassa behandlingen.

Symptom vid utmattningssyndrom kan vara både fysiska och psykologiska som förändrade sömnvanor, förändrad aptit, magbesvär, diffus smära, svårigheter att känna glädje och tillfredsställelse, minnessvårigheter, konstant trötthet och känsla av energilöshet, allmän ångest, irritabilitet och nedstämdhet.

KBT för stress och utmattningssyndrom

Eftersom vi alla är olika är orsaken till våra symptom på långvarig stress också olika. Därför är det viktigt att anpassa behandlingen utifrån just dina förhållanden. Men exempel på vad som kan ingå i en behandling är information om vad som händer i kroppen vid långvarig stress, övningar för återhämtning och avslappning, att gå igenom stressfaktorer både i arbetet och livet utanför arbetet och utifrån det planera för ett hållbart arbetsliv samt hur du kan prioritera din energi utifrån dina livsvärden. Målet är förmåga att möta stressande utmaningar på ett sätt som hjälper dig att bevara balansen i din livssituation.

Filmer om kronisk stress

I DN's film beskriver man hur vi idag utsätts för mer konstant stress än våra förfäder, vilket också påverkar hormonerna i kroppen

Språk: svenska

Många biologiska processer sker i våra kroppar när vi utsätts för långvarig stress.

Språk: engelska

Leg Psykoterapeut Kajsa Blomberg
Tel: 070-200 45 64
E-post: kbt@kajsablomberg.se

Besöksadress:
Dianamottagningen
Hantverkaregatan 11
Norrtälje