sidhuvud telefon

Missbruk och beroende

Alkohol, narkotika och vissa lugnande läkemedel påverkar hjärnans belöningssystem, vilket gör att vi upplever en känsla av välbehag när vi använder sådana substanser. Hjärnan lär sig också snabbt att om vi känner obehagliga känslor som skuld, skam sorg eller ångest kan vi genom att t ex dricka alkohol dämpa dessa obehagliga känslor. Problem med alkohol är idag ett stort folkhälsoproblem i Sverige. Omkring en miljon svenskar överkonsumerar alkohol på ett sätt som gör att de riskerar att drabbas av ohälsa, negativa konsekvenser eller bli beroende.
Idag menar man att även hasardspelande kan ge samma effekter i hjärnan som gör att man kan uteckla beroende, och i den nya diagnosmanualen som ges ut av Världshälsoorganisationen, ICD-11, har man också uppmärksammat att dataspelande kan utvecklas till ett beroende.

KBT för riskbruk - missbruk - beroende

Första steget i behandlingen är alltid att kartlägga vad det fyller för funktion för dig att ta substansen eller att spela. Gör du det för att du får någon positiv upplevelse eller för att minska obehagliga känslor, eller både och. Ökad förståelse för varför du använder substansen eller spelar gör det också möjligt för dig att se varför det är svårt att minska ner användandet, trots att detta får negativa konsekvenser. 
I KBT kan målsättningen vara att minska alkoholkonsumtionen till under riskbruksnivå, vilket innebär att man genom ökad medvetenhet och träning i färdigheter att ta kontroll över sin alkoholkonsumtion kan fortsätta att dricka alkohol på ett sätt som minskar risken för fortsatta negativa konsekvenser. Har beroendet utvecklats under lång tid eller de negativa konsekvenserna av drickandet är allvarliga kan dock beslutet att leva ett helt nyktert liv vara den mest framgångrika vägen.

Film om beroende

Denna film förklarar kortfattat vad som ligger bakom att våra hjärnor kan utveckla beroende.
Språk: engelska

Du kan också söka mer information om hur olika substanser påverkar vår hjärna via denna länk:

http://www.amazuro.com/jel/

Leg Psykoterapeut Kajsa Blomberg
Tel: 070-200 45 64
E-post: kbt@kajsablomberg.se

Besöksadress:
Dianamottagningen
Hantverkaregatan 11
Norrtälje