sidhuvud telefon

Sorg är ett sätt att bearbeta förluster,
men ibland blir nedstämdheten långvarig

Sorg aktiveras när vi drabbats av en förlust. Stora förluster som dödsfall, skilsmässa, att förlora sitt arbete väcker stark sorg, medan mindre förluster kan väcka mindre sorg. När vi känner oss ledsna så kan sådant som vi normalt uppskattar i livet kännas meningslöst. Vanligt är då att aktivitetsnivån minskar och vi börjar fundera över vad som är betydelsefullt i livet. Ofta brukar glädje och meningsfullhet återkomma i takt med att sorgen bearbetas, men ibland kan sorgen övergå till långvarig nedstämdhet. Ibland känner vi oss också nedstämda under längre tid utan tydliga förluster.

Om man slutar att göra sådant man tidigare upplevt som glädjefullt och lustfyllt så minskar möjligheten till positiva inslag i livet, vilket kan öka känslorna av nedstämdhet. För att bryta denna onda cirkel jobbar man i KBT med att återinföra aktiviteter som ger en känsla av kompetens och glädje. Samtidigt identifierar man negativa tankar och tränar strategier att förhålla sig till dessa tankar med distans så de ej behöver styra oss bort från det som vi normalt värderar högt i livet. På så sätt kommer du att så småningom hitta tillbaka till lust och glädje.

Tillstånd med nedstämdhet:

Leg Psykoterapeut Kajsa Blomberg
Tel: 070-200 45 64
E-post: kbt@kajsablomberg.se

Besöksadress:
Dianamottagningen
Hantverkaregatan 11
Norrtälje