sidhuvud telefon

KBT - Kognitiv beteendeterapi

KBT är en effektiv behandlingsmetod vid en rad olika psykiska besvär och har ett gediget forskningsstöd. Terapiformen har sin grund i inlärnings- och kognitiv teori. Under senare år så har fördjupad kunskap om hur människans språkliga förmåga påverkar våra tankar och beteenden samt inspiration från österländska meditationstekniker lett till integrering av metoder som ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och Medveten närvaro (Mindfulness).

Vad gör man i KBT?

Första steget i en KBT-terapi är att ta reda på hur tankar, känslor, fysiska reaktioner och beteenden ömsesidigt påverkar  varandra och vad som håller kvar besvär som t ex ångest eller depression. Fokus ligger på vad olika beteenden kan ha för kortsiktiga vinster, vilket inte alltid är helt tydligt. Ibland kan vi t ex bli arga som ett sätt att dämpa en känsla av skuld, skam eller rädsla. Detta förklarar varför vi fortsätter med beteenden som kanske på längre sikt inte är bra för oss, som när vår ilska leder till utagerande och ökade känslor av skuld eller skam för att vi inte hanterat situationen så som vi önskat.

När den inledande analysen är klar gör vi gemensamt en plan för hur du under trygga former kan förändra beteenden för att kunna hantera dina svårigheter.  Psykoterapin är orienterad här och nu även om man kopplar till historiska händelser för att förstå vad ett beteende fyller för funktion idag. En KBT-behandling är tidsbegränsad och antalet sessioner uppgår normalt till ca 10-15 sessioner.

Varför arbetar jag med KBT?

Jag trivs att arbeta med KBT eftersom metoden erbjuder ett konkret och pedagogiskt arbetssätt. Men framför allt upplever jag metoden som icke-dömande. Man söker efter beteendens funktion för individen utan att värdera. Min erfarenhet är att detta underlättar för personer att ta steg till förändring.

Ginko Biloga - hoppets bärare

Lövet i logotypen är avbildat från det kinesiska tempelträdet Ginko Biloba, som är ett moståndskraftigt träd. Flera träd överlevde atombombsexplosionen i Hiroshima så nära som 1-2 km från detonationsplatsen.
För mig symboliserar det hur vi människor kan växa trots de svårigheter vi möter på vägen. I Japan ser man på trädet som "hoppets bärare".

Leg Psykoterapeut Kajsa Blomberg
Tel: 070-200 45 64
E-post: kbt@kajsablomberg.se

Besöksadress:
Dianamottagningen
Hantverkaregatan 11
Norrtälje