sidhuvud telefon

Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD

De flesta av oss drabbas någon gång i livet av påfrestande händelser som kan vara akuta eller livshotande, t ex trafikolycka, annan allvarlig skada, sjukdom eller övergrepp av olika slag. För vissa av oss kan dessa händelser påverka vår vardag även långt efter händelsen skedde. Vi kan känna stark ångest och påträngande minnesbilder, mardrömmar, vaksamhet, irritation samt en instinkt att vilja undvika sådant som påminner om händelsen.  Omvärlden känns inte längre trygg och det är vanligt att ha en känsla av att vara otillräcklig och inkompetent, vilket väcker känslor som skuld och skam. Andra människor kan upplevas som opålitliga eller fientliga. PTSD kan även drabba dig som har bevittnat eller hört om en närstående som har drabbats av en traumatisk händelse.

KBT för PTSD

Vi kan ha utsatts för en enskild traumatisk händelse eller så kan de stressande omständigheten pågått under längre period, t ex vid upprepade övergrepp i barndomen. Det är därför viktigt att inleda behandlingen med en nogrann kartläggning kring hur det har sett ut för dig. Behandlingen anpassas efter dina behov men innehåller normalt två huvuddelar. Dels så kommer du att varsamt få närma dig minnet och saker som påminner om händelsen. Syftet är att minnet av det som hänt inte ska kännas så överväldigande när du blir påmind om händelsen efter behandlingen. Den andra delen av behandlingen innebär att tillsammans med behandlaren undersöka tankar och känslor som har följt på händelsen för att på så sätt öka din förståelse för varför du har reagerat som du har gjort. Efter en traumatisk händelse är det inte ovanligt att vi plågas av tankar om ansvar och skuld, svåra känslor av skam och en upplevelse av att det inte går att berätta för någon om det som hänt. Därför är ett av målen med behandlingen att du ska få möjlighet att omvärdera sådana tankar för att kunna befrias från skuld och skam.

Om den påfrestande händelsen skedde för länge sedan kanske det kan kännas svårt att tro på att förändring är möjlig, men KBT har gott forskningsstöd och många personer har blivit hjälpta av behandling för PTSD även då symptomen har funnits under längre tid eller uppstått långt efter händelsen skedde.

Film om PTSD

Många tror att PTSD är något som bara kan drabba de som upplevt krig, men som filmen förklarar så är det ett missförstånd. Alla typer av händelser där vi känner  stark rädsla kan leda till PTSD.
Språk: engelska

Leg Psykoterapeut Kajsa Blomberg
Tel: 070-200 45 64
E-post: kbt@kajsablomberg.se

Besöksadress:
Dianamottagningen
Hantverkaregatan 11
Norrtälje