sidhuvud telefon

Att bli arg är sunt,
men det vi gör när vi är arga kan skada andra.

Vi behöver bli arga för att kunna försvara oss när vi är utsatta för hot. Blir vi arga får vi en impuls att gå till attack, men att gå till attack kan förstöra våra relationer till andra människor och även leda till att vi skadar oss själva. Då finns risk att vi drabbas av skuldkänslor och skam.

Att ändra sitt sätt att agera när man blir arg är svårt. Impulsen att attackera är stark och man upplever ofta att man har handlat utan att man hunnit tänka. Ett första steg kan vara att hitta vägar att stoppa sig själv att agera på impulsen.

Ilska är en känsla som ibland tar över för att vi inte ska behöva känna andra känslor som sorg, skuld/skam eller rädsla. Därför är det viktigt att kartlägga hur andra känslor påverkar, samt hur tankar kan aktivera ilska eller andra känslor. På så vis blir det lättare för dig att kommunicera ut egna behov, tankar och känslor utan att andra eller du själv tar skada.

Leg Psykoterapeut Kajsa Blomberg
Tel: 070-200 45 64
E-post: kbt@kajsablomberg.se

Besöksadress:
Dianamottagningen
Hantverkaregatan 11
Norrtälje