sidhuvud telefon

Vill du må bättre?
Ett samtal kan bli första steget.

När vi känner ilska, sorg eller oro kan det vara svårt att veta hur vi ska må bättre. Vi kämpar ofta emot och försöker dämpa obehagliga känslor, vilket kan leda till negativa konsekvenser och begränsa våra liv. Ibland är den psykiska smärtan så långvarig och påtaglig att vi inte ser någon mening eller hopp om framtiden. I Kognitiv Beteende Terapi (KBT) lär du dig att hantera känslor så de inte behöver begränsa dig. Istället kan du, i din egen takt, ta steg i riktning mot sådant som du värderar högt. Hur känner du dig just nu? Här nedan kan du läsa vidare om hur våra känslor påverkar oss och hur KBT kan hjälpa dig att må bättre.

Ilska är viktig för att försvara våra gränser, men ibland kan vi agera på ett sätt som skadar andra och oss själva när vi är arga.  I KBT tränar du dig i att stoppa impulsen att gå till attack och istället kommunicera så du vårdar dina relationer till andra.

När vi drabbas av förlust så känner vi sorg. Ibland känner vi oss nere under längre tid utan tydlig orsak. Målet i KBT är att bryta negativa tankars inverkan och öka positiva upplevelser i vardagen. Då kommer stegvis lusten till livet tillbaka.
 

Ångest kan utlösas av olika faktorer. Gemensamt för ångestsymptom är att de blir starkare om du undviker det som väcker oron. I KBT tränar du dig i att bryta den onda cirkeln för att inte ångest ska begränsa dig. Du vågar leva som du vill.
 

Hör Kajsa berätta om sitt arbete.

 Läs mer...

Leg Psykoterapeut Kajsa Blomberg
Tel: 070-200 45 64
E-post: kbt@kajsablomberg.se

Besöksadress:
Dianamottagningen
Hantverkaregatan 11
Norrtälje