sidhuvud telefon

Paniksyndrom

Ibland kan vi plötsligt drabbas av intensiva attacker av stark rädsla, så kallade panikattacker. Dessa attacker kommer ofta oväntat, vi upplever att det inte finns någon utlösande faktor, men vi känner samtidigt fysiska symptom som att hjärtat slår hårdare, yrsel eller ökad kroppstemperatur. Vi kan uppleva att vi förlorar kontrollen, blir galen eller kommer att dö. Eftersom dessa fysiska symptom förknippas med den obehagliga upplevelsen vid en panikattack, så blir vi efter en panikattack mer och mer observanta på vår kropp för att kunna upptäcka signaler på att en panikattack är på gång. Man kan uttrycka det som att vi utvecklar en rädsla för våra egna fysiska symptom. När vi blir rädda så alarmerar kroppen vilket i sin tur ökar på de fysiska symptomen. Hjärtat slår ännu hårdare, yrseln tilltar osv, vilket gör att rädslan ökar och så har en ond spiral startat som mynnar ut i en ny panikattack. Typiska paniksymtom är andnöd, hjärtklappning, bröstsmärtor, yrsel, skakningar och svettningar.

KBT för paniksyndrom

En viktig del i behandlingen är att ge information om hur kroppen fungerar samt vad som händer i kroppen vid en panikattack. Ökad förståelse kring detta kan minska rädslan när du blir varse fysiska symptom som kan leda till panikattack. Tankar och tolkningar bearbetas både genom att identifiera andra orsaker till det som händer, men framför allt genom att närma sig både symptom som väcker obehag och sådana situationer där panikattacker kan uppstå. Närmandet planeras alltid i samarbete med dig och i en takt som är hanterbar.

Agorafobi

Vid återkommande panikattacker kan vi också utveckla Agorafobi. Det innebär att man  blir rädd för platser som är svåra att fly ifrån om man skulle drabbas av en panikattack, till exempel folksamlingar, shoppingcenter, hissar och bussar. Vanligt är då att vi börjar undvika sådana platser, vilket kan göra livet begränsat. Dessvärre gör det också att rädslan för att utlösa en panikattack ökar på längre sikt. Behandlingen fokuserar även här på att stegvis, i en takt som är hanterbar, närma sig sådana platser. Det ger dig en ny tro på din förmåga att hantera situationen vilket på längre sikt också kan minska rädslan både för panikattacker och ge en frihetskänsla när du vågar besöka de platser du tidigare undvikit. 

Film om paniksyndrom

Norska radiokanalen NRKP3 har gjort en film som förklarar vad som händer i kroppen när vi får ett panikanfall.
Språk: norska

Leg Psykoterapeut Kajsa Blomberg
Tel: 070-200 45 64
E-post: kbt@kajsablomberg.se

Besöksadress:
Dianamottagningen
Hantverkaregatan 11
Norrtälje