sidhuvud telefon

Social ångest

Vi kan ofta känna en rädsla för att bli gransakade och bedömda av andra människor. Ibland kan obehaget vi känner för sådana situationer vara så starkt att vi slutar delta i sociala sammanhang, eller så uthärdas de under starkt obehag. Det är inte ovanligt att vi då utvecklar strategier för att minska obehaget under tiden. Vi kan känna oss säkrare i stunden genom att vara tyst, noga tänka igenom vad vi ska säga, tala med låg röst och låta bli att ta ögonkontakt. Att välja klädsel eller smink för att det inte ska synas om vi rodnar eller blir svettiga är också vanligt.  Även om det känns bra i stunden så hjälper dessvärre inte dessa strategier att känna sig säkrare på längre sikt, utan bidrar till att rädslan upprätthålls.

KBT för Social ångest

Det första steget i behandlingen är alltid att klargöra på vilket sätt du hjälper dig att känna dig säkrare i sociala situationer. En viktig del i terapin är också att vi tillsammans utformar olika experiment för att du ska få ny information som sannolikt strider mot de tankar du har om hur andra uppfattar dig. På så sätt kan du på sikt börja omvärdera hur andra ser på dig i sociala sammanhang. Precis som vid andra ångesttillstånd så brukar också en del i behandlingen vara att närma sig sådana situationer som man undviker samt att samtidigt succesivt ta bort så kallade säkerhetsbeteenden. Detta planeras alltid i samarbete med dig och sker i hanterbar takt.

Film om social ångest

En rädsla för att bli granskad, göra bort sig eller tappa kontrollen i sociala sammanhang kan leda till att vi känner oss ensamma. I filmen beskrivs hur det kan vara att leva med Social ångest.
Språk: svenska

Leg Psykoterapeut Kajsa Blomberg
Tel: 070-200 45 64
E-post: kbt@kajsablomberg.se

Besöksadress:
Dianamottagningen
Hantverkaregatan 11
Norrtälje