sidhuvud telefon

Generaliserat  ångestsyndrom

Ibland kan vi känna en konstant oro inför hur det ska bli i framtiden, t ex med familj, ekonomi, arbete eller den egna hälsan. Ångesten är inte knuten till någon speciell situation utan vi kanske föreställer oss katastrofer eller andra händelser som kommer att påverka oss negativt. Vid Generaliserat ångestsyndrom så påverkas ofta hela vår kropp på ett negativt sätt. Vi kan uppleva besvär med smärta och spänningar, framförallt i huvud, nacke och axlar. Även problem med magen, sömnsvårigheter är vanligt och vi kan känna allmänt förhöjd stressnivå i kroppen.

KBT för Generaliserat ångestsyndrom

Ett första steg i en KBT-behandling är att identifiera orostankar och vad som utlöser dessa. Dessutom är det viktigt att få en ökad förståelse för hur egna handlingar och beteenden kan förstärka oroandet på längre sikt. Utifrån den inledande analysen av hur din oro och och dina tankar påverkar dig så planerar vi tillsammans en behandling som möter de behov du har.

Med KBT kan du bli mer medveten om när orostankar uppstår, testa rimligheten i dessa oroande tankar och hitta nya sätt att se på saker som inte behöver innebära katastrof. Målet är att du ska bli bättre på att bemöta dina orostankar på ett sätt som inte förstärker oroandet på längre sikt, att begränsa tiden du oroar dig och öka din förmåga att bryta oroandet med alternativa aktiviteter. Framför allt är målet att du ska våga göra saker som känns betydelsefulla för dig, för att öka livskvalitet.

Film om Generaliserat ångestsyndrom

Ibland förmörkar och begränsar  ångest vår tillvaro. I filmen beskrivs hur det kan vara att leva med Generaliserat ångestsyndrom.
Språk: engelska

Leg Psykoterapeut Kajsa Blomberg
Tel: 070-200 45 64
E-post: kbt@kajsablomberg.se

Besöksadress:
Dianamottagningen
Hantverkaregatan 11
Norrtälje