sidhuvud telefon

Anhörig

Att vara anhörig till någon som överkonsumerar alkohol är något som drabbar halva Sveriges befolkning. Trots att problemet är så vanligt är det få som vill berätta om hur plågsamt det kan vara att känna oro över en närståendes hälsa och livssituation samt den otrygghet det kan innebära att leva nära missbruk. 

CRAFT - ett utbildningsprogram för anhöriga

Comunity Reinforcement and Familly Training (CRAFT) är ett program för anhöriga som ger strategier att hantera den svåra situation du befinner dig i samt också öka sannolikheten att din närstående hittar motivation till förändring. Nedan listar jag några av de teman som vi går igenom.
  1. Beröm nykterhet och drogfrihet genom att t ex uttrycka att du är glad över att din närstående väljer att vara nykter om detta sker. Uppmärksamma på samma sätt när han eller hon uttrycker önskan om förändring.
  2. Ta dina egna behov på allvar. Gör saker som du mår bra av, även om du får göra det på egen hand, och kom ihåg att du inte behöver umgås om du känner dig obekväm när din närstående är påverkad. Uttryck sakligt ”när du är nykter så umgås jag gärna, men eftersom du är påverkad så väljer jag att göra det här som jag mår bra av”.
  3. Prata gärna med andra. Om du berättar för andra om din situation så kommer du märka hur vanligt det är att ha en närstående med missbruk, och man har i studier sett att stöd från omgivningen kan vara väldigt avlastande.
  4. Kommunicera på ett effektivt sätt. En fälla som är lätt att hamna i som anhörig är att man uttrycker sin ilska, sorg och oro när personen är påverkad vilket gör det svårt att föra ett konstruktivt samtal. Ett alternativ är att, när personen är nykter, uttrycka hur du som anhörig känner utifrån ett ”jag” perspektiv, d v s ”när du dricker så känner jag så här...” ”häromdagen när det här hände…, så blev det så här…. för mig. Försök vara saklig utan att anklaga mer än nödvändigt.
  5. Låt personen som missbrukar ta konsekvenserna av det han eller hon gör. Som anhörig vill man hjälpa till och finnas till hands, samt ibland också slippa skämmas inför omgivningen. Det kan göra att den närstående inte alltid behöver ta konsekvenserna fullt ut. På kort sikt kan detta kännas bättre för dig som anhörig, men tyvärr kan det också göra att den närstående har svårt att se kostnaderna av sitt handlande. Genom att låta personen stå för, och reda upp det som händer till följd av missbruket låter man inte bara ansvaret ligga hos den som faktiskt har ansvar för det som händer, även motivation till förändring kan komma när den närstående inser att det inte längre är värt det. Då är det är viktigt att som anhörig finnas där som stöd.
  6. Skifta fokus till hur du ska ta hand om dig själv i din svåra situation och försök att släpp kontrollen över den närståendes drickande och drogande. Kanske märker du att du själv mår bättre av att släppa ansvaret. 

Leg Psykoterapeut Kajsa Blomberg
Tel: 070-200 45 64
E-post: kbt@kajsablomberg.se

Besöksadress:
Dianamottagningen
Hantverkaregatan 11
Norrtälje